Medlemmar

Du kan engagera dig tillsammans med oss!

Det finns flera olika möjigheter för dig att stötta och engagera dig i vårt arbete. Ett sätt är att bli medlem. Alla som delar våra värderingar och verkar för mänskliga rättigheter kan bli medlem i PAX Memoria

Medlemsavgiften är 300 kr/år.

Som medlem har du rätt att delta i, inkomma med motioner till och rösta på vårt årsmöte. Årsmötet hålls i slutet av maj varje år. Styrelsen väljs av årsmötet, vilket är organisationens högsta beslutande organ. Läs mer om årsmötet här.

Vid intresse att bli medlem, vänligen kontakta oss på memberservice@Paxmemoria.org

Vi ser fram emot att höra ifrån dig!